“HỌC NHIỀU HƠN, CHƠI NHIỀU HƠN”

VỚI HỌC PHÍ CHỈ BẰNG 50% CÁC TRƯỜNG QUỐC TẾ KHÁC

Bằng cấp:

  • Học bạ trường Phổ thông chính qui của Mỹ có giá trị toàn cầu

  • Học bạ của Bộ Giáo dục Việt Nam

Chương trình học:

  • Chương trình Tiểu học của Bộ giáo dục Mỹ với các giáo viên bản ngữ giỏi, có chuyên môn sư phạm, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Thời lượng 4 giờ/ngày, theo chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ

  • Chương trình Việt Nam Học: 1.5 giờ/ngày, đảm bảo cho học sinh giỏi tiếng Việt và văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam

  • Hoạt động thể thao và nghệ thuật đều đặn 2 giờ/ngày với các huấn luyện viên giỏi nhất thành phố

  • Chương trình giáo dục phẩm chất kết hợp ưu điểm của nền văn hóa phương Đông và văn minh phương Tây

TRƯỜNG QUỐC TẾ ESCHOOL

21 Đường số 3, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

info@eschoolvn.com

028 3620 3377 | 0938 221 008