Thời khoá biểu

Một ngày học bình thường tại eSchool có 5 tiết Tiếng Anh, 2 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Thể thao và 1 tiết Nghệ thuật. Các môn học bao gồm: 

  • Chương trình Quốc tế: Ngôn ngữ Tiếng Anh, Toán Quốc tế, Khoa học Quốc tế, Lịch sử Quốc tế, Địa lý Quốc tế

  • Chương trình Việt Nam: Tiếng Việt, Toán Việt Nam, Khoa-Sử-Địa Việt Nam, Tin học

  • Thể thao: Bóng rổ, Bơi lội, Giáo dục thể chất

  • Nghệ thuật: Âm nhạc, Mỹ thuật và Thủ công, Nhảy Hip-hop

Lịch học

TRƯỜNG TIỂU HỌC ESCHOOL

21 Đường số 3, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

info@eschoolvn.com

028 3620 3377 | 0938 221 008